Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của Hà Thanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, phát triển nhanh chóng và bền vững các sản phẩm gạch ốp lát có lợi thế cạnh tranh như sản phẩm xanh, thân thiện môi trường với mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong nước và khu vực.

SỨ MỆNH

Nâng cao giá trị đời sống cộng đồng thông qua việc cung cấp cho xã hội, các đối tác những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ tốt nhất.